Pomůžeme vám

Pomůžeme Vám dosáhnout úspěchu v jakémkoliv sporu.

Zastupujeme naše klienty ve sporech soudních i mimosoudních a pomáháme jim nalézt vhodné, rychlé a efektivní řešení jejich problémů.

Home header

Proč se obrátit se spornými případy na nás?

Umíme Vaše spory řešit efektivně. Pokud vyhledáte naši pomoc, provedeme s Vámi důkladnou analýzu Vaší situace a navrhneme Vám nejvhodnější postup k dosažení Vašich cílů. Váš zájem pro nás vždy bude priorita, ale budeme Vám umět taktéž říci, kdy ze svých požadavků ustoupit tak, aby pro Vás byla případná dohoda stále výhodná, avšak s minimem nákladů. Odborně Vás zastoupíme a budeme chránit Vaše práva jak při mimosoudním jednání s Vaší protistranou, tak při jednání před soudy či jinými orgány státní správy. S námi budou Vaše oprávněné zájmy v bezpečí. Obraťte se proto na nás.

Co konkrétně vám můžeme nabídnout?

Tyto právní služby zahrnují

Analýzu sporu a tvorbu strategie

Na společné schůzce analyzujeme celý Vás případ a navrhneme nejvhodnější postup, jak dosáhnout Vámi zamýšleného výsledku.

Jednání s protistranou

Zahájíme Vaším jménem jednání s protistranou, sdělíme Vaše požadavky a budeme směřovat k jejich naplnění.

Zastupování před soudy a jinými orgány státní správy

Zastoupíme Vás při jednáních před příslušnými orgány, a to v kterékoliv fázi soudního či jiného řízení.

Mimosoudní řešení sporů

Navrhneme Vám eventuální možnost mimosoudního řešení Vašeho sporu, a to třeba ve formě mediace, či s Vaší protistranou sjednáme vhodnou dohodu o narovnání Vašich vztahů.

Zastupování v rozhodčím řízení (arbitráži)

V případě, že jste se rozhodli svůj spor řešit před rozhodcem v rámci arbitráže, zastoupíme Vás v celém průběhu tohoto efektivního řešení sporu, které má i přes to pevné procesní hranice.

Zastupování před ÚOOÚ

V rámci kombinace našich specializací Vás zastoupíme při případné kontrole ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Potřebujete právní služby v oblasti sporné agendy?

Kontaktujte nás

Jak to může probíhat

1 Analýza sporu a tvorba strategie
2 Jednání s protistranou
3 Zastupování před soudy a jinými orgány státní správy
4 Mimosoudní řešení sporů
5 Zastupování před ÚOOÚ
1

Analýza sporu a tvorba strategie

Poté, co nás se svým problémem kontaktujete, vyžádáme si od Vás veškeré relevantní podklady, které posoudíme a pozveme si Vás na schůzku. Na této schůzce společně vše probereme a nalezneme postup, který bude odpovídat jak Vašim požadavkům, tak bude v zájmu efektivity celého řešení. Naším primárním zájmem je Váš úspěch a spokojenost.

2

Jednání s protistranou

Pakliže Váš případ převezmeme a společně si stanovíme další postup, navážeme jednání s protistranou a předložíme naše návrhy řešení. Taková jednání vždy povedeme s cílem dosáhnout vhodného řešení. Jednání povedeme buďto osobně či na dálku, vždy neprodleně a odborně. Při využití vhodných strategií budeme bojovat za Vaše zájmy.

3

Zastupování před soudy a jinými orgány státní správy

V případě, že Váš spor dojde až k soudu či nás se svým problémem vyhledáte až ve fázi soudního či jiného řízení, vytvoříme pro Vás vhodnou procesní strategii a zastoupíme Váš ve všech fázích řízení. Budeme předkládat Vaše žalobní návrhy či písemná vyjádření a reagovat na vyjádření protistrany tak, abychom dosáhli pozitivního výsledku řízení.

4

Mimosoudní řešení sporů

Jednou z našich zásad je hledat efektivní postupy s ohledem na prospěch našeho klienta. Vzhledem k tomu Vám umíme říci, kdy je vhodné jít do potenciálně rizikového a dlouhého soudního sporu, a kdy naopak využít jiné možnosti mimosoudního řešení. Máme zkušenosti s jednáním před mediátory či rozhodci, případně podnikneme všechny kroky vedoucí ke sjednání dohody o narovnání Vašich vztahů s protistranou.

5

Zastupování před ÚOOÚ

Jednou ze specializací naší advokátní kanceláře je ochrana osobních údajů a soulad jednání našich klientů s relevantní právní úpravou. Proto jsme naprosto ideálním partnerem pro ty, se kým Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil správní řízení ve věci porušení nařízení GDPR či jiných předpisů na poli ochrany osobních údajů. Provedeme Vás tímto řízením a minimalizujeme dopady, které zahájená kontrola či řízení může mít.

Kdo se o vás postará