→ zpět na tým

JUDr. Roman Tomek

Vedoucí odděleníroman.t@sedlakovalegal.com
Ochrana osobních údajů a e-gaming

Svět práva mě nadchnul, když mi bylo 15 let.

Sledoval jsem každý film a četl každou knihu z tohoto prostředí a už tehdy jsem věděl, že chci být advokátem. Po zahájení praxe jsem zjistil, že skutečný svět práva se od toho, který jsem do té doby znal liší, avšak v pozitivním smyslu.

Možnost řešit reálné problémy skutečných lidí je činnost, která mě naplňuje nepoměrně více než pouhé pasivní sledování příběhů napsaných jinými.

Ve své dosavadní praxi jsem se původně věnoval zejména právu exekučnímu, poslední téměř dva roky se však mojí specializací stala ochrana osobních údajů, zejména po změně GDPR. Stěžejní částí mé práce je provádění auditů souladu s GDPR, přičemž klientelu tvoří společnosti různých velikostí, a to společnosti působící jak na lokálním, tak na nadnárodním trhu.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

Na advokacii se mi líbí to, že žádný problém není nepodstatný. Spor o stokoruny je pro jednoho klienta stejně důležitý, jako pro jiného spor o milióny, k řešení obou případů je třeba přistupovat se stejnou pečlivostí.