→ zpět na tým

Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D.

IT analytikpavel@ocenasek.com
IT & IP právo

Spojení technologií a práva přináší nové výzvy

Díky studiu a následnému dlouholetému výzkumu v oblasti zabezpečení informačních a komunikačních technologií jsem získal zkušenosti z oblasti vývoje bezpečnostních mechanismů. Národní i zahraniční projekty přinášely výzvy, kterým bylo třeba se postavit.

Následné studium práv a práce v advokacii mi doplnily jiný úhel pohledu na oblast informačních technologií. Práce právního a IT analytika pak již byla jen logickým vyústěním propojení obou oborů.

Nestačí něco vědět, je třeba to i využít; nestačí něco chtít, je nutné to i vykonat.

Goethe