Prezentace z konference Pharma News

Ve dnech 7. 2. 2019 (Praha), 14. 2. 2019 (Hradec Králové) a 28. 2. 2019 (Brno) se konala konference společnosti Pharma News, na které vystoupil náš kolega, Adam Tietz, se svým příspěvkem „Vše, co jste chtěli vědět o protipadělkové směrnici, ale báli jste se zeptat“. Na základě požadavků účastníků konference jsme se rozhodli, že Vám prezentaci z příspěvku poskytneme.

Přednášku si tak můžete stáhnout zde.

Zároveň bychom Vás rádi upozornili na to, že i přesto, že většina sankcí za porušení povinností nabude účinnosti až 1. 1. 2020, je potřebné se co nejvíce přiblížit požadavkům úpravy. Dle sdělení Ministerstva zdravotnictví by právě toto přechodné období mělo sloužit k nastavení interních procesů tak, aby byly v souladu s úpravou. Dá se tak očekávat, že kontrolní orgány po 1. 1. 2020 nastaví hranice přípustnosti pochybení nízko, a to s ohledem na poměrně dlouhou dobu na přípravu ze strany lékáren. Abyste zůstali stále v obraze a nic Vám tak během tohoto roku neuniklo, využijte našich služeb a pořiďte si našeho hlídače právních předpisů a pokynů.

Pakliže byste potřebovali pomoci s nastavením vnitřních pravidel a směrnic nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat na email adam.t@sedlakovalegal.com.