Jak správně nastavit vztahy mezi hráčem a esportovým týmem

Jste samostatný hráč, ale už Vás nebaví hrát sám za sebe a chcete se stát součástí esportového týmu? Nebo jste tým, který chce růst a nabírá nové hráče? V obou případech se dostanete do situace, kdy budete muset řešit právní otázky spojené s členstvím v týmu. První a základní otázkou je, jakou formou bude vztah hráče a týmu pojat, jinými slovy, zda bude hráč zaměstnancem týmu, nebo bude činnost vykonávat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Na základní rozdíly, výhody a nevýhody se podíváme v tomto článku.

Hráč jako zaměstnanec

První právní forma vztahu, která každého napadne, je vtah zaměstnavatel – zaměstnanec. Vzniká na základě pracovní smlouvy, případně na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Zaměstnanecký vztah se vyznačuje velmi přísnou regulací a zákon upravuje řadu otázek způsobem, že se zaměstnanec ani zaměstnavatel nemohou od této úpravy odchýlit. Jde zejména o otázky spojené se založením a zrušením pracovního poměru. Nejpřísnější pravidla jsou stanovena pro pracovní poměr, mírnější je pak úprava v případě vztahů, které jsou založeny na základě dohod. Obecně však lze říci, že strany v případě zaměstnaneckého poměru musí podle pevně daných pravidel řešit věci, jako je pracovní doba či stanovení úplaty za práci (s přihlédnutím k minimální mzdě).

Na druhou stranu má zaměstnanec větší jistotu, a to hlavně v případě pracovního poměru. Má nárok na dovolenou, která je v minimální výši stanovená zákonem, má nárok na minimální mzdu, pracovní dobu může zaměstnavatel stanovit pouze podle pravidel stanovených zákonem. Hráč má také méně starostí, když zejména otázky odvodů na sociální a zdravotní pojištění či otázky daní za něj řeší zaměstnavatel. Problémem pak v případě zaměstnance mohou být turnaje mimo území České republiky, protože se přesouvá místo výkonu práce do zahraničí, s čímž jsou spojeny další povinnosti a náklady na straně zaměstnavatele.

Hráč jako OSVČ

V případech, kdy bude hráč vystupovat jako OSVČ, nemusí většinu věcí uvedených výše u zaměstnance řešit. Vztah mezi hráčem a týmem je v tomto případě upraven obvykle nepojmenovanou smlouvou, která není tolik svázána zákonem, jako je tomu v případě zaměstnance a strany si tedy mohou domluvit téměř cokoli. Hráč v tomto případě obecně nemá tolik jistot, jako zaměstnanec, obvykle má i více administrativních starostí (musí řešit odvody na pojištění, daňová přiznání), většinou si ale více vydělá. Tento typ vztahu je praktický i z hlediska řešení přestupů mezi týmy, protože ukončení spolupráce není vázané na specifické důvody, jako je tomu v případě zaměstnance.

Jelikož je regulace vztahu hráče v postavení OSVČ a týmu volnější, jsou na strany kladeny výrazně vyšší nároky při uzavírání smlouvy. Každá ze stran by měla textu smlouvy věnovat dostatečnou pozornost, aby neuzavřela smlouvu, která pro ni bude nevýhodná. Obzvláště v těchto případech je velmi dobré (ať jste na straně hráče nebo týmu) zkonzultovat smlouvu se svým právníkem, který Vás na případné problémy upozorní.

Potenciálním problémem může být takzvaný švarcsystém, tedy situace, kdy bude hráč pro tým vystupovat jako OSVČ, ale ve všech ohledech bude fungovat jako zaměstnanec. Za švarcsystém by týmu hrozily vysoké pokuty (v řádu statisíců). Na druhou stranu jen praxe ukáže, zda se v rámci esportu vůbec bude švarcsystém řešit. Na esport lze totiž pohlížet obdobně, jako na klasický sport. A v rámci klasického sportu bylo rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011 rozhodnuto, že nelze mluvit o švarcsystému, jelikož činnost profesionálního sportovce nelze podřadit pod výkon závislé práce. Jsem přesvědčen, že by se měl tento výklad v plném rozsahu uplatnit i na profesionální hráče esportu.

Základní porovnání

  Zaměstnanec OSVČ
Smluvní svoboda Nižší Výrazně vyšší
Odvody státu (daně, pojistné) Vyšší Nižší
Jistota pro hráče Vyšší Nižší
Potenciální výdělek pro hráče Obvykle nižší Obvykle vyšší
Riziko švarcsystému Žádné Potenciálně existuje
Administrativní náročnost pro hráče Nižší Vyšší

 

Poskytované služby

V případě, že výše uvedené situace řešíte, neváhejte se na nás obrátit. Při řešení vztahu mezi hráčem a týmem Vám rádi nabídneme komplexní právní poradenství. V prvé řadě s Vámi rádi zkonzultujeme, jaký typ právního vztahu je ve Vašem konkrétním případě vhodnější, tedy zda je pro Vás lepší stát se zaměstnancem (v případě týmu přijmout zaměstnance), nebo řešit spolupráci jiným způsobem.

V případě, že Vám bude předložena smlouva k podpisu (ať už pracovní či jiná), na smlouvu se podíváme a upozorníme Vás na možná rizika, případně smlouvu přímo upravíme tak, aby co nejlépe plnila svůj účel a zároveň Vás dostatečně chránila.

A pokud žádnou smlouvu nemáte? Vůbec nevadí, smlouvy pro Vás na míru a dle vašich představ kompletně připravíme a naučíme Vás, jak s nimi do budoucna pracovat.

Ať již smlouvu pouze revidujeme nebo i celou připravíme, ke každé smlouvě Vám též připravíme krátkou „košilku“ (maximálně 1 strana A4), ve které uvedeme to nejzásadnější, co smlouva obsahuje. Nemusíte tedy vždy listovat celou smlouvou a hledat například situace, za jakých lze smlouvu ukončit, vše budete mít přehledně uvedené na jednom listu papíru.

Pokud máte k tomuto tématu nějaké dotazy, můžete se na nás obrátit na e-mailu [email protected]nebo [email protected]. Nebo přijďte na náš seminář, kde se budu této problematice věnovat podrobněji. Více informací naleznete zde: https://www.facebook.com/events/2433304390056388/?active_tab=about.

 

JUDr. Roman Tomek, advokát

Začněme spolupracovat ještě dnes

Kontaktujte nás