Chráníme Vaše myšlenky. Protože za každým velkým úspěchem byl původně jen malý nápad.

Nabízíme jednoduchá řešení šitá na míru Vašim potřebám. Jednoduchá řešení pro nás nejsou jen frází, která dobře zní. Dnešní doba klade vysoké nároky na rychlá rozhodnutí. Nechceme Vás ohromit kvantem dat ani zahltit informacemi, které Vám poskytnou více otázek než odpovědí. Pomůžeme Vám pochopit Vaše možnosti, abyste svá rozhodnutí zvládli nejen rychle, ale také zodpovědně a s vědomím, že jste pro sebe vybrali nejlepší variantu.

Aktuálně

U nás se pořád něco děje

Nabízíme jednoduchá řešení šitá na míru Vašim potřebám.

Nemovitosti

Od založení kanceláře jsme pomohli našim klientům s převody nemovitostí v hodnotě více než 2,5 miliardy korun. Zajistíme, aby i Váš obchod proběhl bez problémů.

 • Komplexní právní služby pro realitní kanceláře
 • Koupě/prodej/darování nemovitosti
 • Revize smluvní dokumentace
 • Nájem
 • Stavba budovy
 • Zástavní právo
 • Zřízení/zrušení věcného břemene
 • Vypořádání spoluvlastnictví
 • Katastrální a stavební řízení

Ochrana osobních údajů

Poskytujeme komplexní služby týkající se ochrany osobních údajů, zejména služby týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a nařízení e-Privacy - od konzultací přes přípravu potřebné dokumentace až po kompletní audit souladu s GDPR. Pokud máte zájem se v této oblasti vzdělávat, nabízíme možnost využít námi připravený e-learning. V neposlední řadě zajistíme i služby pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

 • GDPR audity a konzultace
 • Příprava GDPR dokumentace
 • GDPR e-learning
 • Zajištění služeb DPO
 • Služby související s e-Privacy
 • Školení v oblasti ochrany osobních údajů

Občanské právo

I zdánlivě běžné záležitosti v životě člověka mají své právní důsledky, od uzavření manželství až po koupi automobilu. Naše právní zkušenosti jsou Vám v těchto záležitostech k dispozici.

 • Reklamace (práva z vad)
 • Sousedské spory
 • Smlouva o dílo
 • Revize smluvní dokumentace
 • Obchodní podmínky na míru
 • Zastupování ve sporech z pojistných smluv
 • Dědictví
 • Rodinné právo
 • Právní poradenství pro SVJ

Korporátní právo a M&A

Jsme zde pro Vás. Od založení Vaší společnosti až po nastavení její korporátní struktury.

 • Právo obchodních korporací
 • Smluvní právo
 • M&A
 • Due Diligence
 • Start-up
 • Cenné papíry a právo kapitálového trhu

Duševní vlastnictví

Vaše know-how, průmyslová a autorská práva představují jedny z nejcennějších aktiv Vašeho podnikání. Vy jste je vytvořili, my Vám pomůžeme je ochránit.

 • Ochrana know-how
 • Autorské právo a práva umělců, nahrávacích a filmových studií a nakladatelů
 • Zaměstnanecká díla
 • Ochranné známky (registrace, sledování, námitky)
 • Patenty a užitné vzory, průmyslové vzory (design)
 • Dohody o mlčenlivosti (NDA)
 • Převody práv duševního vlastnictví, převody webu, licence

Pohledávky

Pomůžeme Vám orientovat se ve složitém světě pohledávek, exekucí a insolvenčních řízení.

 • Zajištění vymáhání pohledávek
 • Správa pohledávek
 • Zastupování v řízení (soudní, exekuční, insolvenční)
 • Komunikace s dlužníky/věřiteli

Softwarové právo

Připravíme pro Vás kvalitní smluvní dokumentaci ve vztahu k software, ať už jde o jeho vývoj, distribuci, poskytování servisních služeb či provádění IT analýzy.

 • Smlouvy o vývoji software
 • Smlouvy o provádění analýzy a poskytování dalších služeb v oblasti IT
 • Distributorské smlouvy v mezinárodním meřítku
 • Zajištění podpory a údržby software - servisní smlouvy (SLA)
 • Dohody o spolupráci
 • Doménová jména
 • Kybernetická bezpečnost
 • E-commerce

Sporná agenda

V rámci šetření Vašich nákladů je naším prvotním zájmem dosáhnout přijatelného výsledku sporu smírnou cestou. V mnoha případech se však takový spor bez soudního řízení neobejde a jsme připraveni jít do něj s Vámi. V rámci soudního řízení pro Vás vytvoříme vhodnou procesní strategii a zastoupíme Vás ve všech jednáních před soudem či s protistranou.

 • Analýza sporu a tvorba strategie
 • Jednání s protistranou
 • Zastupování před soudy a jinými orgány státní správy
 • Mimosoudní řešení sporů
 • Zastupování před ÚOOÚ

Farmaceutické právo

Jsme připraveni Vám nabídnout komplexní právní služby pro celkový chod společnosti v rámci farmaceutického průmyslu. Díky monitoringu legislativy Vás budeme vždy včasně informovat o největších změnách, které se chystají.

 • Komplexní právní služby pro lékárny
 • Monitoring legislativy a pokynů
 • Zastupování před SÚKL a etickými komisemi
 • Školení v oblasti protipadělkové směrnice
 • Právní poradenství v oblasti reklamy
 • Informovaný souhlas
 • Právní poradenství v oblasti doplňků stravy a léčebné kosmetiky