Pomůžeme vám

S námi se trestního řízení bát nemusíte

Zastoupíme Vás v trestním řízení, ať jste na straně obviněného, či poškozeného. Naše zkušenosti se složitými trestněprávními kauzami využíváme v boji za práva našich klientů.

Home header

Proč se v případě trestního řízení obrátit právě na nás?

Máme bohaté zkušenosti s trestním řízením, a to ve všech jeho fázích. Trestní stíhání je pro klienta stresující proces a jakékoliv pochybení ze strany advokáta znamená nejen neúspěch ve věci, ale také riziko nespravedlivého odsouzení. Odborně Vás zastoupíme ve všech fázích řízení, od podání vysvětlení před policejním orgánem, až po případné dovolací řízení před Nejvyšším soudem ČR. V případě, že vystupujete jako poškozený, uděláme vše pro to, aby došlo k plné náhradě škody a újmy, která Vám byla trestným činem způsobena.
Co konkrétně vám můžeme nabídnout?

Tyto právní služby zahrnují

Analýza Vašeho případu

V první fázi ve spolupráci s Vámi zhodnotíme Váš případ, aktuální důkazní situaci a nastíníme Vám pravděpodobný průběh trestního řízení.

Právní pomoc při podání vysvětlení či výslechu

Ne všechna prověřování učiněná orgány činnými v trestním řízení končí podáním obžaloby. Poskytneme Vám nezbytné informace o tom, jak podání vysvětlení či výslech probíhá, a budeme se jich s Vámi účastnit.

Obhajoba u hlavního líčení

Pokud se Váš případ dostane před soud, je základem Vašeho úspěchu kvalitní a věcná obhajoba. V rámci hlavního líčení budeme dbát na dodržování procesních zásad trestního řízení a na obhajobu Vašich práv.

Vyjednávání se státním zástupcem o možnostech tzv. odklonů

Pokud jste skutek spáchal a rozhodnete se např. odčinit vzniklou škodu, pomůžeme Vám sjednat vhodné podmínky dohody se státním zástupcem, která má většinou za následek mírnější potrestání.

Zmírnění následků trestu

V případě Vašeho odsouzení z trestného činu uděláme vše pro to, aby byly negativní důsledky trestu co nejnižší. V této souvislosti Vám připravíme například žádost o prominutí části trestu či žádost o přerušení výkonu trestu.

Zastupování poškozeného

V případě, že Vám trestným činem byla způsobena újma na zdraví nebo škoda na majetku, uděláme v průběhu řízení vše pro to, aby došlo ke kompenzaci v maximálním možném rozsahu.

Kdo se o Vás postará?

Kontaktujte nás

Kdo se o vás postará