Pomůžeme vám

Občanské právo

Každá životní situace má své řešení. My Vám jej pomůžeme najít.

Home header

Proč se v oblasti občanského práva obrátit na nás?

Poskytujeme širokou škálu právních služeb v oblasti občanského práva. Téměř každý se v průběhu svého života dostane do situace, kdy potřebuje právní radu. Pomůžeme Vám v situacích, kdy uzavřete kupní smlouvu a následně zjistíte, že koupená věc měla vady, či v případech, kdy máte spory se sousedem a jiné, než právní řešení nikam nevede. V případě, že chcete uzavřít manželství, pomůžeme Vám s případným nastavením majetkových vztahů, stejně tak Vám pomůžeme v případě rozvodu, a to nejen s vypořádáním společného jmění, ale i s řešením vztahů k dětem. Řešíme též případy spojené s dědickým právem. Dále poskytujeme komplexní služby v případě, že Vám je způsobena škoda na majetku či újma na zdraví (a to i v situacích, kdy je důvodem jejího vzniku nesprávný lékařský postup). Můžeme Vám být rádcem a pomocníkem, který Vám pomůže konkrétní situaci vyřešit.
Co konkrétně vám můžeme nabídnout?

Tyto právní služby zahrnují

Uplatnění práv z vad

Pomůžeme Vám uplatnit práva z vad v případě, že jste koupili něco, co nemá tvrzené a požadované vlastnosti.

Sousedské spory

V případě, že máte spory se sousedem, poradíme Vám, jak můžete tuto nepříjemnou situaci po právní stránce řešit.

Manželské majetkové právo

Ať již manželství uzavíráte, či se rozvádíte, vždy Vám poradíme, jak nastavit majetkové vztahy spojené se společným jměním manželů.

Péče o děti a výživné

Pomůžeme Vám s řešením vztahů zejména k nezletilým dětem, a to jak s úpravou péče, tak s určením a případným vymáháním výživného.

Dědické právo

Budeme Vás zastupovat v dědickém řízení a pomůžeme Vám s přípravou pořízení pro případ smrti (nejčastěji závěti).

Náhrada škody

V případě, kdy Vám byla způsobena škoda na majetku, Vám poradíme, jaké nároky můžete uplatnit a s uplatněním Vám pomůžeme.

Náhrada nemajetkové újmy

Pokud Vám byla cizím zaviněním způsobena újma na zdraví, pomůžeme Vám uplatnit veškeré zákonné nároky tak, aby došlo k jejímu nahrazení v plném rozsahu.

Potřebujete právní služby v oblasti občanského práva?

Kontaktujte nás

Kdo se o vás postará