Pomůžeme vám

Farmaceutické právo

Rádi pomáháme těm, kteří svou prací zajišťují zdraví nás všech.

Home header

Proč bychom Vám měli s farmaceutickým právem pomoci my?

Farmaceutický průmysl podléhá rozsáhlé právní úpravě, jednak na úrovni Evropské unie, jednak té národní. Výrobci, distributoři i lékárny musí sledovat rychle se měnící úpravu takřka na denním pořádku. Naše advokátní kancelář spolupracuje s odborníky ve svém oboru, ať už s praktikujícími lékárníky, tak členy oprávněných orgánů. Tato spolupráce nám umožňuje zůstat vždy v obraze a řešit problémy z „první ruky“. Díky monitoringu legislativy Vás budeme vždy včasně informovat o největších změnách, které se chystají. Jsme připraveni Vám poskytnout právní služby a poradenství v řadě z oblastí farmaceutického práva. V počátcích Vašeho podnikání Vám pomůžeme zajistit potřebná povolení, připravíme smluvní dokumentaci, proškolíme Vaše zaměstnance a sestavíme vnitropodniková pravidla jak z oblasti farmacie, tak z oblasti ochrany osobních údajů. V průběhu Vašeho podnikání Vám poskytneme právní poradenství, zastoupíme Vás před oprávněnými orgány či posoudíme soulad Vaší reklamy na léčivé přípravky se zákonnými požadavky.
Co konkrétně vám můžeme nabídnout?

Tyto právní služby zahrnují

Komplexní právní služby pro lékárny

Provoz lékáren není jen a pouze o farmacii. Celý provoz podléhá schválení, dohledu a kontrolám SÚKL. Pomůžeme Vám rozběhnout provoz vaší lékárny a postaráme se o Vaše pracovní a obchodní smlouvy.

Monitoring legislativy a pokynů

Pravidelně sledujeme nejnovější právní úpravu, pokyny SÚKL, ČLnK a MZČR. Díky tomu Vám můžeme nabídnout vždy aktuální informace.

Zastupování před SÚKL a etickými komisemi

Práce v lékárnách obnáší každodenní kontakt s pacienty, který se neobejde bez správného a profesionálního chování lékárníka. V případě jakéhokoliv pochybení Vám poskytneme právní poradenství.

Školení v oblasti protipadělkové směrnice

Nová úprava ochranných prvků cílí na snížení rizika výskytu padělaných léčivých přípravků na trhu Evropské unie. K dosažení souladu s úpravou je zapotřebí proškolit zaměstnance a přijmout vnitropodniková pravidla ke správnému nakládání s léčivy.

Právní poradenství v oblasti reklamy

Reklama na léčivé přípravky podléhá přísné úpravě a kontrole ze strany oprávněných orgánů. I v této oblasti Vám můžeme pomoci.

Právní poradenství v oblasti doplňků stravy a léčebné kosmetiky

Doplňky stravy a léčebná kosmetika patří mezi produkty příbuzné léčivým přípravkům. Jejich výroba a prodej se neobejdou bez schválení a kontroly ze strany příslušných orgánů.

Informovaný souhlas

Poskytování zdravotní péče až na výjimky podléhá souhlasu pacienta. Informovaný souhlas musí splňovat zákonem stanovené požadavky. Pomůžeme Vám připravit dokumenty tak, aby byly souladné s úpravou.

Potřebujete právní služby v oblasti farmaceutického práva?

Kontaktujte nás

Kdo se o vás postará