Na co si dát pozor před výběrem obchodní značky?

Tento článek Vám stručně přestaví problémy, na které můžete narazit v souvislosti s výběrem a následným užíváním obchodní značky či jména, a představí Vám způsoby, jak se těmto problémům můžete co nejefektivněji vyhnout.

Představte si, že jste pro svůj business a produkt vybrali jméno, postavili na něm nápaditý koncept a založili si obchodní společnost. Vše vychází skvěle, zisky ve Vaší zemi rostou a rozhodnete se, že chcete expandovat do zahraničí. Ale – v několika státech už jsou zaregistrována doménová jména, která byste chtěli mít Vy, protože obsahují Vaši značku. Musíte proto absolvovat složité vyjednávání a doménová jména odkoupit za vyšší cenu, protože jejich vlastníci vědí, jak moc Vám na jejich získání záleží. Chcete si také zaregistrovat ochrannou známku EU. Když provedete rešerši, zjistíte, že už jsou zaregistrovány ochranné známky, které obsahují Vaši značku. Risknete náklady za registraci, i když hrozí, že některý konkurent podá námitky? Zažene Vás konkurent při vyjednávání dohody do kouta pod výhružkou podání námitek, a donutí Vás omezit seznam zboží a služeb, pro které chcete ochrannou známku registrovat a používat? Budete si moci dovolit konkurentovu ochrannou známku koupit? Nebo se raději uchýlíte k přejmenování svého produktu?

Těmto rizikům lze předejít s využitím moderních nástrojů a služeb, které Vám přestavím níže.

V okamžiku, kdy vybíráte název své obchodní značky, je třeba zjistit, zda ji už nepoužívá nikdo jiný, zda ji nemá zaregistrovanou jako doménové jméno či ochrannou známku nebo ji nevyužívá v rámci soutěže jako nezapsané označení (například na sociálních sítích apod.). V dnešní době, kdy se velká část obchodování odehrává online, a může tak snadno přesáhnout hranice jednotlivých států, je lepší zjišťovat takové informace v širším geografickém měřítku, případně se zaměřením na Váš obor činnosti. Profesionální rešerše provedená s pomocí specializovaného software Vám může ušetřit spoustu zdrojů, které byste jinak mohli být nuceni vynaložit na odkupování doménových jmen a ochranných známek či na kompletní změnu obchodní značky. Ušetří Vám také čas a minimalizuje riziko, že byste při ručním vyhledávání v databázích a na internetu opomněli zadat heslo určitým způsobem, zejména při hledání foneticky podobných označení. Dozvíte se tak, jaké podobné ochranné známky, domény a nezapsaná použití již existují a zda je třeba tu Vaši pozměnit, případně vybrat jinou z variant, nad nimiž uvažujete. Pokud se při rešerši najde podobná ochranná známku, můžete navíc s pomocí zvláštních investigativních nástrojů zjistit, zda ji konkurence vůbec ještě užívá – pokud ji neužívá déle než 5 let, máte volné ruce k podání návrhu na zrušení takové známky.

Nebezpečí u doménových jmen

Při vyhledávání dostupnosti doménových jmen je třeba se mít na pozoru – pokud si rešerši děláte sami, riskujete tzv. domain name front running – aneb předbíhání při registraci doménových jmen. Registrátor doménového jména může zneužít informace z vyhledávání a zaregistrovat si doménové jméno dříve, než to uděláte Vy, a bude počítat s tím, že jej následně budete chtít odkoupit. Tomu můžete zabránit použitím specializovaného software – po vyhledávání nezůstane stopa, která by se dala zneužít uvedeným způsobem. Doménové jméno si také vždy zaregistrujte dříve, nežli zaregistrujete ochrannou známku – hned po zveřejnění ve věstníku je pro kohokoliv snadné Vás předběhnout při registraci doménového jména.

Stihl si někdo i přes veškerou snahu zaregistrovat doménové jméno obsahující Vaši značku, a nechcete, aby si byl vědom toho, jak moc je pro Vás odkoupení domény důležité? Máte obavu z navýšení ceny do astronomických částek? Existují služby, díky nimž lze odkoupit doménové jméno anonymně.

Mám zapsanou ochrannou známku. Jak zjistit, že si někdo registruje podobnou známku?

Poté, co je Vaše ochranná známka zapsána, je třeba hlídat, aby si nikdo nezaregistroval ochrannou známku, která by byla podobná té Vaší a mohla zmást vaše potenciální nebo stávající zákazníky. Abyste nemuseli pravidelně procházet věstníky, kde se publikují nové ochranné známky, ani trávit čas ručním hledáním v databázích, existuje specializovaný software, který neustále sleduje Vaši ochrannou známku 24/7 a průběžně Vás informuje o podobných nově přihlašovaných známkách. Můžete pak včas s pomocí námitek zablokovat registraci a neriskovat, že si někdo zamění Vaše označení za označení konkurenta a bude si myslet, že Vaše zboží či služby pocházejí od jiné osoby, a naopak.

Jak poznám, jestli někdo neprodává padělky mého zboží?

Po zápisu ochranné známky je třeba také monitorovat trh, abyste mohli zabránit porušování práv ze své ochranné známky. Takovým porušováním je např. prodej padělků – napodobenin zboží, které nese stejnou nebo velmi podobnou obchodní značku. Spotřebitel tak může mít za to, že kupuje Váš originál, čímž vzniká skutečnému výrobci obrovská škoda.

Moderní software sloužící k ochraně brandu je schopen identifikovat hrozby pro ochranné známky a zjistí porušování práv z nich. Vyhledává padělky na webových stránkách, online trzích včetně Darknet, sociálních médiích, v mobilních aplikacích, doménových jménech, streamovacích a peer-to-peer službách, placené reklamě. Je schopen odhalit padělané produkty a jejich výrobce. Pomůže tak účinně zabránit poškozování obchodní značky a předejít případným ztrátám, které mohou být obrovské.

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. má všechny potřebné nástroje k zajištění výše uvedených služeb.

Za celý tým SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., Mgr. Jiří Císek a Mgr. Tereza Formanová