Posila týmu SEDLAKOVA LEGAL

Na začátku letošního roku náš tým vedle Nikoly Valešové posílil také Pavel Malatinský.

Pavel se v rámci své praxe věnuje zejména právu občanskému, obchodnímu a trestnímu, kdy zastupuje naše klienty v jednáních před soudy všech stupňů. Jeho další specializací je právo ochrany osobních údajů, zejména problematika nařízení GDPR, kdy v rámci kanceláře vede naše klienty na cestě za dosažením GDPR compliance.

Pavel mluví plynule anglicky a na komunikační úrovni také francouzsky. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal magisterský titul. V rámci své dosavadní praxe Pavel zastupoval klienty mimo jiné ve sporech o náhradu majetkové či nemajetkové újmy či při vymáhání pohledávek.