Aktuálně v oboru RSS kanál Archiv článků

PRAKTICKÝ MANUÁL K UKONČENÍ ČINNOSTI LÉKÁRNY

1. Včasné ohlášení záměru O záměru ukončit činnost nestátního zdravotnického zařízení, pod které můžeme zařadit také lékárnu, je potřeba formou žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb informovat příslušný krajský úřad, a to nejpozději 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení. Zároveň je poskytovatel povinen informace o záměru zveřejnit vystavením oznámení v prostorách zdravotnického zařízení a požádat obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce.

číst více

Na co myslet ve světě e-sportu?

Česká republika se začíná probouzet do e-sportového světa. Na scéně už existuje mnoho profesionálních hráčů světové úrovně. Kromě velkých úspěchů některých českých hráčů však dochází i k prvním problémům. Neproplacené cestovné, vyhození z týmu, nezaplacení hotelu, ba dokonce neposkytnutí plechovek Red Bullu. Než hledat, na které straně je chyba, pojďme se raději podívat na pár základních bodů, které by každé organizaci a hráčům mohly pomoci. Smlouva nemusí být pouze na papíře

číst více

Crowdfunding aneb do jakého hrníčku lidé dávají peníze

Úvod: Crowdfunding je fenomén posledních let, o kterém zaslechl pravděpodobně každý, kdo se pohybuje na internetu. Jen málokterý uživatel alespoň jednou neslyšel například o Kickstarteru (https://www.kickstarter.com/) nebo o jeho české obdobě jménem Startovač (https://www.startovac.cz/). Crowdfunding je jedním ze způsobů financování projektů založený na tom, že finance poskytuje „dav“ (z anglického crowd). Je založen na tom, že zakladatel chce nabízet zboží nebo poskytovat službu, z jeho pohledu něčím zcela výjimečnou, avšak nemá dostatečné finanční prostředky k uskutečnění záměru.

číst více

Jak ochránit startup před vstupujícím investorem?

Začínáte podnikat a hledáte investora pro svůj nápad? Tápete, jakým způsobem jej hledat a kde? A jak vlastně poznat, se kterou z nabídek nešlápnete vedle? Při zvažování investice je třeba mít na paměti mnoho faktorů určující konkrétní poměry Vašeho startupu. Jednoho investora bude zajímat startup typu seed (v rané fázi, kdy je produkt ještě bez zákazníků) a druhého naopak již vyvinutý startup s propracovaným podnikatelským záměrem a jasnou strukturou. Jelikož andělský investor (jak se mu ve startupovém prostředí běžně říká) nemusí být vždy opravdovým andělem, přinášíme Vám tímto článkem několik tipů, které Vám při vyjednávání o první investici rozhodně pomůžou.

číst více

Case study: Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

V případě, že jako spotřebitel uzavíráte s podnikatelem smlouvu mimo obchodní prostory (například u Vás doma), svědčí Vám zvláštní ustanovení ohledně odstoupení od takové smlouvy. Ne vždy se však odstoupení obejde bez komplikací, jak ukážeme na případu naší klientky. V této případové studii popisujeme, jak jsme úspěšně zastupovali naši klientku ve sporu s realitní kanceláří, která nechtěla uznat její odstoupení od smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí a následně vymáhala po klientce smluvní pokutu.

číst více

Rozhodnutí DILIA x Uloz.to cloud a.s.

Jsou to již téměř tři měsíce ode dne, kdy Městský soud v Praze rozhodl ve věci DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. proti žalovanému Uloz.to cloud a.s. o nárocích vyplývajících z práva duševního vlastnictví. Soud návrhu žalobce z části vyhověl a uložil žalovanému povinnost zdržet se umožnění veřejného zpřístupňování digitálních souborů obsahujících chráněná audiovizuální díla, pokud můžou členové veřejnosti tyto soubory vyhledat zadáním titulu díla (s diakritikou či bez ní) ve vyhledávači poskytnutém k tomu veřejnosti žalovaným.

číst více

Na co si dát pozor před výběrem obchodní značky?

Představte si, že jste pro svůj business a produkt vybrali jméno, postavili na něm nápaditý koncept a založili si obchodní společnost. Vše vychází skvěle, zisky ve Vaší zemi rostou a rozhodnete se, že chcete expandovat do zahraničí. Ale – v několika státech už jsou zaregistrována doménová jména, která byste chtěli mít Vy, protože obsahují Vaši značku. Musíte proto absolvovat složité vyjednávání a doménová jména odkoupit za vyšší cenu, protože jejich vlastníci vědí, jak moc Vám na jejich získání záleží.

číst více

Praktický manuál k dani z příjmu fyzických osob při převodu vlastnického práva k nemovité věci

Pokud si nevíte rady s daní z příjmů fyzických osob při převodu vlastnického práva k nemovité věci, tento manuál Vám pomůže se v problematice zorientovat. Je zde v jednotlivých kapitolách popsáno, kdy je nutno uhradit daň z příjmu v případě převodu nemovitých věcí a za jakých okolností dochází k osvobození od placení daně z příjmu. Na praktických příkladech jsou demonstrovány různé životní situace. Každý výtěžek z a. prodeje nemovitosti, b. bezúplatného příjmu nemovitosti a

číst více

Vyplatí se nemovitost prodat „na vlastní pěst“?

Prodej nemovitosti patří k těm životním okamžikům, které většinu z nás čekají pouze jednou nebo dvakrát za život. Proto bychom mu měli věnovat patřičnou pozornost. Plánujete svůj dům či byt prodat sám po vlastní ose? Jaké jsou výhody tohoto způsobu prodeje a proč si nestačí stáhnout vzor kupní smlouvy z internetu? Pojďme se na to podívat blíž. Zvolíte si vlastní pomocníky Při prodeji nemovitosti na vlastní pěst máte výběr lidí, kteří vám s prodejem pomohou, plně ve svých rukou.

číst více

SEDLAKOVA LEGAL – váš partner při prodeji nemovitostí

Prodej nemovitosti je velký krok v životě každého z nás, proto si zaslouží řádnou péči. Věnujte tedy dostatečnou pozornost výběru zprostředkovatele, který vám ji poskytne. Přečtěte si, proč vám bude dobrým partnerem právě advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL. 4 důvody pro SEDLAKOVA LEGAL: Jistota bezpečného převodu Garance kvalitních služeb Jednoduchost celého procesu Časová i finanční úspora Dosud jsme převedli nemovitosti v hodnotě více než 2,5 mld Kč Smlouvy týkající se nemovitostí známe do posledního detailu.

číst více

Case study: Expanze společnosti do zahraničí

Pokud se chystáte se svým podnikáním expandovat do zahraničí, vhodným řešením je vytvoření kvalitní holdingové struktury. Může vést k daňové optimalizaci, přenést a distribuovat rizika spojená s expanzí a ochránit vaše produkty a duševní vlastnictví. V této případové studii popisujeme, jak jsme s procesem expanze do zahraničí pomohli jednomu z našich klientů – softwarové společnosti. Pomohli jsme jí vytvořit takovou holdingovou strukturu, díky níž byly významně sníženy daňové dopady na klienta a prostřednictvím které jsou nyní jeho klíčová aktiva v bezpečí.

číst více

9 jednoduchých kroků prodeje nemovitosti se SEDLAKOVA LEGAL

Koupě, prodej i darování nemovitosti je velkým životním okamžikem, což si v naší advokátní kanceláři velice dobře uvědomujeme. Prioritou SEDLAKOVA LEGAL je provést naše klienty celým procesem bezpečně, rychle a s pochopením pro vaše individuální potřeby. Abyste získali představu, jak spolehlivě a precizně vaši budoucnost zajišťujeme, připravili jsme pro vás stručný přehled, jak spolupráce při přípravě kupní smlouvy probíhá. 1. První kontakt Jakým způsobem naši advokátní kancelář oslovíte, je na vás.

číst více

VYJEDNÁVÁNÍ – JAK ZÍSKAT SKVĚLOU DOHODU aneb není kompromis jako kompromis

Jistě Vás to již mnohokrát potkalo. Sedíte se zákazníkem či obchodním partnerem v jednací místnosti a chystáte se na jednání, které Vám může významně pomoci při dalším vedení Vašeho podnikání nebo jej naopak v případě neúspěchu může velmi snadno zkomplikovat. Snažíte se na jednání připravit, spočítat si, kolik Vás může obchod stát, která částka už by pro Vás byla nevýhodná a která dokonce likvidační. S jistotou víte, že s obdobnou přípravou jde na takové jednání i Vaše protistrana.

číst více

Konkurenční doložka – vyprázdněný institut pracovního práva?

Nejvyšší soud nedávno rozhodoval zajímavý spor [1] týkající se nároku zaměstnavatele z porušení konkurenční doložky bývalým zaměstnancem. Nejvyšší soud v této souvislosti řešil přiměřenost smluvní pokuty sjednané v konkurenční doložce podle zákoníku práce [2] a to, zda požadavek zaměstnavatele při porušení konkurenční doložky na zaplacení smluvní pokuty představuje za daných okolností výkon práva v rozporu s dobrými mravy. Skutkové okolnosti případu Zaměstnankyně pracovala u zaměstnavatele od roku 2010 jako obchodní manažer, předmětem její práce bylo zejména získání nových zákazníků, udržení těch stávajících a péče o ně.

číst více

Prezentace z konference Pharma News

Ve dnech 7. 2. 2019 (Praha), 14. 2. 2019 (Hradec Králové) a 28. 2. 2019 (Brno) se konala konference společnosti Pharma News, na které vystoupil náš kolega, Adam Tietz, se svým příspěvkem „Vše, co jste chtěli vědět o protipadělkové směrnici, ale báli jste se zeptat“. Na základě požadavků účastníků konference jsme se rozhodli, že Vám prezentaci z příspěvku poskytneme. Přednášku si tak můžete stáhnout zde. Zároveň bychom Vás rádi upozornili na to, že i přesto, že většina sankcí za porušení povinností nabude účinnosti až 1.

číst více

Identifikace léčivých přípravků ve světle protipadělková směrnice

Ve zdravotnických oborech snad neexistuje osoba, která by se nesetkala s pojmem protipadělková směrnice. Dvě slova vzbuzující povyk ze strany osob oprávněných k výdeji léčivých přípravků veřejnosti (dále také jako „oprávněná osoba“ či „oprávněný subjekt“), typicky pak farmaceutů. V poslední době dochází k nárůstu případů padělání léčivých přípravků, které představuje vážné ohrožení zdraví. Reakci na tuto problematiku představuje tzv. protipadělková směrnice (z angl. Falsified Medicines Directive, dále také jako „Směrnice“), přijatá na půdě EU.

číst více

Regulace poskytovatelů online platforem

Soutěžní právo na úrovní Evropské unie je chráněno několika nástroji, pomocí kterých je regulován trh. Na půdě EU tak existují nařízení regulující klamavé reklamy či spotřebitelské vztahy. Do této chvíle však scházela regulace poskytovatelů online platforem a podnikatelů (tzv. P2B vztahů). Na úvod si je potřeba vysvětlit, co se rozumí online platformou. Zde již vzniká první problém, neboť samotná definice online platformy je velmi široká. Pod pojmem online platforma si tak můžeme představit určitou technologii, která zahrnuje velké množství aktivit, jako například on-line tržiště, sociální média, webové stránky pro porovnávání cen apod.

číst více

Dobrovolná a nedobrovolná dražba nemovitých věcí aneb není dražba jako dražba

Dražba je způsob zpeněžení věci. Vždy se bude jednat o veřejné jednání realizované dnes převáženě prostřednictvím internetu, kdy je věc nabídnuta za vyvolávací cenu předem neurčitému okruhu osob a vlastnické právo k nemovité věci přejde za stanovených podmínek na tu osobu, která učiní nejvyšší nabídku. Je nutné si uvědomit, že není dražba jako dražba a její průběh je upraven hned několika právními předpisy. Okrajově je také nutné uvést, že se dnes velmi často objevují tzv.

číst více

K otázce možného zrušení obchodní korporace pro neuložení účetní závěrky

Návrh Novely Ministerstvo spravedlnosti předložilo Novelu poslanecké sněmovně ke schválení v červnu letošního roku (pozn. návrh novely zákona o obchodních korporacích uveřejněn ve Sněmovním tisku č. 207/0, části 1/10, který je dostupný na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=207&CT1=0). Jedním z hlavních cílů Novely je dle důvodové zprávy, mimo jiné, „efektivní vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku a řešení problémů s tzv. neaktivními společnostmi”. Novelou má, mimo jiné, dojít k začlenění nového ustanovení § 105a do zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále také jako „ZoVR“), které má k naplnění výše uvedeného cíle přispět.

číst více

O povinnosti obchodní korporace znát svého skutečného majitele

Důvody evidence skutečného majitele. Stanovení povinnosti evidence skutečného majitele a zřízení jejich evidence je důsledkem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (dále také jako „Směrnice“). V souvislosti s transpozicí Směrnice došlo nejen k novelizaci ZoVR, ale rovněž zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále také jako „AML zákon“).

číst více

Převod databáze osobních údajů v rámci převodu části závodu

Od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) začala řada osob řešit otázky, nad kterými se za účinnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, téměř nikdo nepozastavoval. Nešlo o to, že by dané otázky nebylo třeba řešit i za účinnosti zákona o ochraně osobních údajů, ale spíše o to, že o existenci zákona a povinnostech z něj plynoucích řada osob nevěděla.

číst více

Symboly Trademark ™ a Registered Trademark ® u ochranných známek v ČR a USA

Symboly ™ a ® se v praxi často objevují u názvů nebo např. v rozích etiket těch nejznámějších i téměř neznámých ochranných známek. Zajišťuje však jejich užití vlastníkovi ochranné známky nějakou výhodu? A je nějaký rozdíl v přístupu k těmto symbolům v České republice a USA? Ochranná známka Úvodem jen stručně připomeňme, že ochranná známka je zjednodušeně způsob, jakým podnikatelé na trhu identifikují, odlišují a zároveň chrání své výrobky a služby.

číst více

Zpřístupňování fotografií na internetu ve vztahu k právům autora

Soudní dvůr Evropské unie (“SDEU”) nedávno ve věci Land Nordrhein-Westfalen v. Dirk Renckhoff [1] řešil situaci, zda převzetí fotografie z internetové stránky, na které byla fotografie umístěna se souhlasem autora, a její následné zpřístupnění na jiné stránce bez souhlasu autora, představuje sdělování díla nové veřejnosti, k němuž je zapotřebí souhlasu autora. Skutkové okolnosti Žákyně ze spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko objevila na internetových stránkách o cestování fotografii Dirka Renckhoffa (profesionálního fotografa), zachycující španělské město Córdoba, a použila ji ve své školní práci.

číst více

Servisní smlouva k softwaru

Servisní smlouva k softwaru Pro objednatele by servisní smlouva měla zajistit bezproblémovou funkčnost softwaru v období po nákupu licence, pro dodavatele je servisní smlouva zárukou pravidelného a opakujícího se zdroje příjmu po dokončení softwarové dodávky. V tomto článku vysvětlím, co je to servisní smlouva, kdo by měl servisní smlouvu uzavřít a jaké minimální náležitosti (z mého subjektivního pohledu) by servisní smlouva měla obsahovat. Co je servisní smlouva Servisní smlouva je dohoda mezi dodavatelem softwaru a objednatelem o údržbě a případně též podpoře, kterou zajistí dodavatel.

číst více

Aktivní a pasivní legitimace jednoho ze spoluvlastníků panující nemovité věci v soudním řízení o povolení nezbytné cesty

Právo nezbytné cesty upraveno v § 1029 a násl. občanského zákoníku[1] je zažitým institutem, který se v české právní praxi používá již léta. I přesto se střetáváme s nevyřešenými otázkami, které doprovázejí využívání tohoto institutu. Každý případ je specifický, založený na jedinečných okolnostech, které mohou v konečném důsledku vyvolat řadu otázek. Jednou z nich je i vymezení aktivní a pasivní legitimace účastníků řízení o povolení nezbytné cesty na návrh jednoho ze spoluvlastníků panující nemovité věci.

číst více

Plán účasti zaměstnanců v softwarovém start-upu

Plán účasti zaměstnanců v softwarovém start-upu V tomto článku se zabývám programy zaměstnanecké účasti ve společnosti, vysvětluji, co tyto programy jsou a proč jsou důležité v softwarových společnostech. Na závěr navrhuji jednoduché řešení programu pro softwarový start-up. Co je to program zaměstnanecké účasti ve společnosti Jako program zaměstnanecké účasti ve společnosti označuji v tomto článku soubor pravidel, zakotvený ve smlouvě, na základě kterého klíčoví pracovníci společnosti nabývají účast ve společnosti.

číst více

Povinnost realitních kanceláří zjišťovat si skutečného majitele právnické osoby

Novelizace zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále také jako „Zákon o veřejných rejstřících“), která je účinná od 1. 1. 2018, zavedla novou neveřejnou evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů (dále také jako „Neveřejná evidence“). Přestože novelizace Zákona o veřejných rejstřících není rozsáhlého charakteru, činnost realitních kanceláří může značným způsobem ovlivnit, a proto je vhodné se na požadavky vymezené v souvislosti s touto novelizací připravit co nejdříve.

číst více

Posila týmu SEDLAKOVA LEGAL

Na začátku letošního roku náš tým vedle Nikoly Valešové posílil také Pavel Malatinský. Pavel se v rámci své praxe věnuje zejména právu občanskému, obchodnímu a trestnímu, kdy zastupuje naše klienty v jednáních před soudy všech stupňů. Jeho další specializací je právo ochrany osobních údajů, zejména problematika nařízení GDPR, kdy v rámci kanceláře vede naše klienty na cestě za dosažením GDPR compliance.

číst více