→ zpět na tým

Mgr. Lucie Černotová

Vedoucí oddělenílucie.c@sedlakovalegal.com
Občanské právo a nemovitosti

Byť jsem se pro studium práv rozhodla spíše rozumem než srdcem, dnes vím, že to byla dobrá volba. Advokacie je pro mě každodenní výzvou a důkazem toho, že jsem si vybrala práci, která má smysl a která mi pomáhá růst.

Čemu se věnuji na civilním oddělení:

Našim klientům mohu pomoci zejména v těchto oblastech:

Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu