Již dva roky se zabýváme ochranou osobních údajů. Od 25. 5. 2018 bude účinná nová právní úprava. Podívejte se, jak Vám s ní můžeme pomoci.

GDPR

Dne 25. 5. 2018 nabyde účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR). Toto nařízení bude účinné ve všech zemích EU, tedy včetně České republiky bez nutnosti vydat nějaký národní prováděcí předpis. Mezi zaměření naší advokátní kanceláře patří ochrana osobních údajů, a tudíž se rovněž zabýváme problematikou GDPR. Klientům nabízíme různé právní služby, jejichž cílem je připravit na GDPR naše klienty.

Zodpovězte si níže uvedené otázky, abyste zjistili, jak je na tom Vaše organizace.

    Zpracováváte osobní údaje zákonně?

Povinnost prokázat právní základ pro zpracovávání osobních údajů.

    Zpracováváte osobní údaje transparentně?

Osobní údaje je nutné zpracovávat transparentním způsobem.

    Víte, za jakým účelem zpracováváte osobní údaje?

Správce si musí být vědom, za jakým účelem osobní údaje zpracovává.

    Máte osobní údaje zabezpečeny?

Povinnost zabezpečit dostatečnou ochranu osobních údajů.

    Jste si vědomi své odpovědnosti?

Prokázání zavedení procesů za účelem ochrany osobních údajů.

    Máte povinnost jmenovat DPO?

Povinné nebo volitelné jmenování pověřence osobních údajů.

    Máte povinnost vytvořit DPIA?

Povinné nebo volitelné zpracování zprávy o posouzení vlivu.

    Víte, jaká Vám hrozí sankce?

Sankce ve výši 4 % celosvětového obratu společnosti nebo 20 mil. EUR.

GDPR audit

V osmi krocích, které jsou šité na míru Vaší organizaci, provedeme GDPR audit jehož cílem je zjistit rozsah zpracování osobních údajů a jeho soulad s GDPR.

1.

Určení kontaktní osoby v rámci organizace

2.

Osobní schůzka s vybranými zástupci jednotlivých oddělení

3.

Analytická část

4.

GAP analýza

5.

ROAD MAP kroků

6.

Implementace

7.

Reaudit

8.

Závěrečná zpráva

Vzorový průběh auditu

© 2017 SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.