PRÁVNÍ ASPEKTY VÝVOJE, LICENCOVÁNÍ, SERVISU A ÚDRŽBY SOFTWARE

Seminář je zaměřený na právní otázky, spojené se softwarovými dodávkami a následnými službami. Na praktických příkladech bude předvedeno, jak smluvně upravit vývoj a projektové řízení včetně tzv. agilního vývoje, akceptační kritéria a testování, různé licenční modely, a jak uchopit následnou podporu a údržbu software. V rámci kurzu budou diskutovány též různé moderní nástroje, používané objednateli a zhotoviteli pro kontrolu díla a vzájemnou komunikaci, jelikož tradiční modely bývají v rámci vývoje software příliš pomalé nebo administrativně náročné.

Obsah semináře:

Více informací a přihlašovací formulář ZDE.


Cena: 4 390 Kč bez DPH (5 312 Kč vč. DPH)

 

Registrační formulář je dostupný z odkazu, uvedeného vlevo.