→ zpět na tým

Dobromila Fialková

Právní praktikantdobromila.f@sedlakovalegal.com
Korporátní právo, fúze a akvizice

Studium práv pro mne bylo jasnou volbou.

Od malička jsem bránila své kamarády proti křivdám a nespravedlnosti. V průběhu studia jsem brzy pochopila, že právo není jen o hájení spravedlnosti, ale je to také způsob, jak najít nové cesty a příležitosti tam, kde je ostatní nevidí.

Právo totiž není jen obrovské množství paragrafů, je to pružný systém, který musí držet krok s vývojem společnosti. Naše práce má smysl, protože pomáhá řešit problémy, mění životy lidí a umožňuje růst nejen nám samotným, ale také novým nápadům.

V rámci své dosavadní praxe jsem se věnovala převážně občanskému, insolvenčnímu a obchodnímu právu, a to také v souvislosti s ochranou osobních údajů. Podílela jsem se na tvorbě a implementaci interních předpisů společností, připravovala jsem korporátní rozhodnutí a další smluvní dokumentaci. Mám zkušenosti s povolovacím a schvalovacím řízením před Českou národní bankou a s přeměnami společností.

Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.

Arthur C. Clarke