Právnická snídaně – Největší změny ve zdravotnické legislativě 2018

Zdravotnictví provází v roce 2019 velká řada novinek a změn, a to napříč celým odvětvím. Největší změnu přináší jednotná úprava ověřování ochranných prvků léčivých přípravků