9 JEDNODUCHÝCH KROKŮ PRODEJE NEMOVITOSTI SE SEDLAKOVA LEGAL

Koupě, prodej i darování nemovitosti je velkým životním okamžikem, což si v naší advokátní kanceláři velice dobře uvědomujeme. Prioritou SEDLAKOVA LEGAL je provést naše klienty celým procesem bezpečně, rychle a s pochopením pro vaše individuální potřeby. Abyste získali představu, jak spolehlivě a precizně vaši budoucnost zajišťujeme, připravili jsme pro vás stručný přehled, jak spolupráce při přípravě kupní smlouvy probíhá.

1. PRVNÍ KONTAKT

Jakým způsobem naši advokátní kancelář oslovíte, je na vás. Napište nám na Facebooku, LinkedInu, na emailové adrese office@sedlakovalegal.com, zavolejte na telefonní číslo +420 733 555 958 nebo za námi přijďte. Váš případ si vezme na starost jeden z našich kolegů právníků z oddělení zabývajícího se nemovitostmi. Ten s vámi probere základní informace týkající se převáděné nemovitosti, cenovou nabídku naší advokátní kanceláře a vaše specifická přání či vaše otázky. Váš případ bude řešit po celou dobu, proto se na něj neváhejte kdykoliv obrátit.

2. ZASLÁNÍ PODKLADŮ

V případě, že budete s cenovou nabídkou souhlasit, obratem vám zašleme formulář. Vyplněný formulář nám poslouží pro správné nastavení individuální kupní smlouvy na míru přímo vám. Schůzka v naší kanceláři pro tuto chvíli není nutná. Pokud však preferujete předat nám veškeré informace osobně nebo se chcete stavit na kávu a poznat se blíž, budeme moc rádi.

3. PŘÍPRAVA SMLOUVY

Jakmile kompletně vyplníte formulář a pošlete nám jej zpět, zahájíme přípravu smlouvy. Standardně ji zpracováváme do tří pracovních dnů. Neváhejte nás však kontaktovat, i když příprava vaší smlouvy „hoří“. Vynasnažíme se udělat, co bude v našich silách. Prioritou číslo jedna je pro nás preciznost a s tím spojená bezpečnost smlouvy, a proto každá smlouva prochází tzv. proofreading, neboli dvojitou kontrolou. Všechny smlouvy vždy připravují a čtou minimálně dva právníci.

4. FINALIZACE SMLOUVY

V dohodnutém termínu vám k náhledu zašleme připravenou smlouvu. Pokud budete mít jakékoliv připomínky či dotazy, budeme vám plně k dispozici. Smlouvu upravíme tak, aby odpovídala vašim požadavkům, případně požadavkům banky i dalšího účastníka obchodu. Po dokončení veškerých úprav se domluvíme na termínu podpisu smlouvy. Rádi vám umožníme podpis smlouvy v naší advokátní kanceláři. Ověření podpisů na smlouvě zajistí některý z našich právníků.

5. UZAVŘENÍ SMLUV V ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

Náš právník vás provede celým obchodem, projde s vámi smlouvu, odpoví na všechny vaše dotazy a ověří podpisy na jednotlivých stejnopisech smlouvy. Následně všechny relevantní dokumenty vytiskne. Na schůzku si, prosím, nezapomeňte vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas a případně další dokumenty, na které vás předem upozorníme.

6. PODÁNÍ NÁVRHU NA VKLAD

Poté, co kupující složí sjednanou kupní cenu do advokátní úschovy (v případě využití advokátní úschovy naší kanceláře), vydáme potvrzení o složení kupní ceny. Následně připravíme a podáme návrh na vklad na příslušný katastrální úřad.

7. KATASTRÁLNÍ ŘÍZENÍ

Po celou dobu katastrálního řízení, které trvá minimálně 21 dnů, vás budeme zastupovat a v případě dotazů ze stran katastrálního úřadu zajistíme veškerou komunikaci. Nechejte to na nás.

8. VYPLACENÍ KUPNÍ CENY

Výplatu kupní ceny provedeme na účet určený ve smlouvě za podmínek stanovených ve smlouvě – typicky po převodu vlastnického práva. Pro zajištění co nejvyšší bezpečnosti všech zúčastněných provádíme před vyplacením kupní ceny kontrolu prodávajícího v insolvenčním rejstříku. Pořizujeme i výpis z centrální evidence exekucí.

9. DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Do tří měsíců od měsíce následujícího po převodu vlastnického práva je kupující povinen uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Ta dosahuje výše 4 % z nabývací hodnoty snížené o uznatelný výdaj. Nezapomeňte tedy podat daňové přiznání ve stanovené lhůtě. Případně se na nás neváhejte obrátit, rádi vám se správným postupem poradíme.

Uvědomujeme si, že každý obchod je velice specifický a výše uvedené kroky jsou pouze obecným popisem průběhu přípravy smlouvy. V případě zájmu o prodej nemovitostí s pomocí naší advokátní kanceláře nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

Let’s start our cooperation today

Contact Us